Menu

Sneller drogen maakt een kortere oplevertermijn mogelijk

Inzet van bouwdrogers in het voordeel van alle partijen

Het inzetten van bouwdrogers brengt twee grote voordelen met zich mee: enerzijds wordt de droogtijd enorm ingekort zodat sneller kan overgegaan worden tot de binnenafwerking, en bovendien is de inzet van een bouwdroger een stuk goedkoper dan het normale verwarmen zowel tijdens als na het bouwproces. We bekijken in dit artikel welke types bouwdrogers er bestaan, bespreken het belang van de ontvochtigingscapaciteit en de droogtijd, en het nut van bijverwarming en ventilatoren tijdens het droogproces.

Functie van bouwdrogers

Het teveel aan vocht tijdens het bouwproces moet op een bepaalde manier kunnen verdwijnen. Door alleen te verwarmen zorgt men ervoor dat het vocht verdampt, maar deze damp zal elders waar het kouder is opnieuw condenseren, waardoor het probleem dus alleen verplaatst wordt. Om de damp te kunnen afvoeren zou men de ramen kunnen openzetten, maar omdat in ons land de relatieve vochtigheid van de buitenlucht soms nog groter is, zou juist hierdoor extra vocht in de woning kunnen binnenkomen. Bouwdrogers vormen hier de oplossing, omdat zij het vocht onttrekken uit de lucht en droge warme lucht terug uitblazen.
Principe

Bouwdrogers onttrekken het vocht in de ruimte waarin ze zijn opgesteld. Hierdoor wordt de dampdruk in de omgevingslucht een heel stuk lager. Vocht dringt door materialen en lucht om de dampdruk gelijk te maken. Door het drukverschil tussen de ruimte (omgevingslucht) en het materiaal (muren en plafonds) zal er een vochttransport ontstaan van de materialen naar de ruimte. Door de herhaling van deze cyclus is er een continu vochttransport totdat de dampdruk in de ruimte en de materialen gelijk is.

Voordelen

Het inzetten van bouwdrogers brengt heel wat voordelen mee. We bekijken het nut van bouwdrogers bij verschillende toepassingen:

  • Onttrekken van vocht bij nieuwbouw. Soms kan het zijn dat er meer vocht in de muren en vloeren zit dan was voorzien. Om een beoogde deadline van oplevering te halen is het inzetten van bouwdrogers dan ook onontbeerlijk. Dit impliceert een grote tijdwinst in het bouwproces en is als dusdanig kostenbesparend. Bovendien zorgt het drogen voor minder vochtproblemen en schades na de oplevering.
  • Oplossen van vochtproblemen bij renovatie. Effectief aanpakken van vocht in moeilijke of vochtgevoelige constructies zoals vloeren en spouwmuren om zo bestaande gebouwen te herstellen en te behouden.
  • Behoud van relatieve vochtigheid bij straal- en conserveringswerken onafhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt dan een klimaatzone geschapen waarin een corrosievrij milieu ontstaat. Hierdoor worden staalconstructies extra beveiligd tegen roest bij het aanbrengen van brandwerende lagen.

Welk type van droger moet nu worden gekozen? Hiervoor is het noodzakelijk dieper in te gaan op de werking en specificaties van beide.